ul. Odoevsky 131

biuro 202

+375 (44) 584-50-91

praca od 8:30 do 17:30

Поиск
Generic filters
Exact matches only

ul. Odoevsky 131

Поиск
Generic filters
Exact matches only

Uziemienie i wyrównanie potencjałów

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: służy do prowadzenia bednarki na ściania dla wyrównania potencjałów w ochronie odgromowej

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: służy do przyłączenia przewodów dla wyrównania potencjałów w ochronie odgromowej

Zgodnie z normą piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą PN-EN 62305-3
Zgodnie z normą funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą IEC 60364-4-41/60364-5-54
Zastosowanie: podłączenie przewodów uziemiających wyrównania potencjałów

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: służy do prowadzenia bednarki w gruncie lub w betonie

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: służy do prowadzenia bednarki w gruncie lub w betonie

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: służy do prowadzenia bednarki w gruncie lub w betonie

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: służy do prowadzenia bednarki w gruncie lub w betonie

Zgodnie z normą piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą PN-EN 62305-3
Zgodnie z normą funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą IEC 60364-4-41/60364-5-54
Zastosowanie: podłączenie przewodów uziemiających wyrównania potencjałów d

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305
Zastosowanie: montaż złącz kontrolnych w gruncie oraz pomiary rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu

Zastosowanie: podłączenie przewodów uziemiających (maksymalnie 2 przewody 2,5-10 mm²) do systemu wyrównania potencjałów

Zastosowanie: obróbka na zimno do zabezpieczenia połączeń nad i w gruncie
Zwiększa ochronę antykorozyjną do 10 razy