ul. Odoevsky 131

biuro 202

+375 (44) 584-50-91

praca od 8:30 do 17:30

Поиск
Generic filters
Exact matches only

ul. Odoevsky 131

Поиск
Generic filters
Exact matches only

Produkty

Zastosowanie: ochrona elementów dachu oraz urządzeń przed skutkami wyładowań atmosferycznych

Zastosowanie: ochrona elementów dachu oraz urządzeń przed skutkami wyładowań atmosferycznych

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do zapewnienia odstępu izolacyjnego między przewodem odprowadzającym a urządzeń elektrycznych
Przewód izolowany zapewnia odstęp izo

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do łączenia przewodu HVI z przewodem odprowadzającym

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do prowadzenia przewodu HVI

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do prowadzenia przewodu HVI

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do prowadzenia przewodu HVI na blachach metalowych

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do prowadzenia przewodu HVI na dachach płaskich

Zastosowanie: służy do montażu drążka izolacyjnego do ścieny lub inne konstrukcji

Zastosowanie: służy do montażu drążka izolacyjnego do ścieny lub inne konstrukcji

Zastosowanie: służydo montażu drążka izolacyjnego na rurze

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do prowadzenia przewodu HVI wewnątrz masztu, który chroni urządzenia elektryczne na dachu

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej
Zastosowanie: służy do prowadzenia przewodu HVI na rurach komunikacyjnych

Zgodnie z normą: IEC 62561-8 2018 cześć 8: Wymagania dotyczące komponentów izolownej ochrony odgromowej

Zastosowanie: służy do montażu przewodów HVI na maszcie izolowanym, w przypadku prowadzenia więcej niż 1 przewód HVI

Zastosowanie: prostowanie przewodów odgromowych

Do prostowanie przewodów należu użuć dwuch uchwytów
Zastosowanie: prostowanie przewodów odgromowych